Dyrekcja szkoły

Organami Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego są:
- Dyrektor,
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Rodziców,
- Samorząd Uczniowski.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracownicy pedagogiczni Zespołu tworzą Radę Pedagogiczną. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.

Dyrektor

mgr Maciej Oleksy

Absolwent Wydziału Teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe z: Informatyki i Technologii Informacyjnych, Resocjalizacji z socjoterapią, a także Zarządzania Oświatą.

Pracę w szkolnictwie rozpoczął w dn. 1.09.2004 r. 

Pełnił obowiązki wicedyrektora w latach 1.04.2014 r. - 30.03.2015 r, i 10.02 - 31.08.2016 r.

Od 1.09.2016 r. - dyrektor ZST Augustów.

Nauczyciel dyplomowany.

 

Wicedyrektor d/s techniczno - wychowawczych

inż. Jerzy Marian Daniłowicz

Absolwent Politechniki Białostockiej wydziału Mechanicznego.

Ukończył kurs kwalifikacyjny organizacji i zarządzania oświatą.

W latach 1991-1996 był kierownikiem warsztatów ZSZ w Augustowie.

Od 1.09.2006 r. pełni funkcję wicedyrektora d/s techniczno - wychowawczych.

Nauczyciel mianowany.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: ZST Augustów

Data wytworzenia: 2018-01-23

Wprowadzający: Maciej Oleksy

Data modyfikacji: 2018-01-29

Opublikował: Maciej Oleksy

Data publikacji: 2018-01-23

Rejestr zmian